Slovník pojmů

Vnímání - Proces, při kterém jedinec interpretuje a organizuje informace ze smyslových vjemů.

-->