Slovník pojmů

Verbální komunikace - Výměna informací pomocí slov, mluvených či psaných.

-->