Slovník pojmů

Tón hlasu - Výška, síla a kvalita hlasu, která ovlivňuje význam a vnímání sdělení.

-->