Slovník pojmů

Syntaktika - Studium pravidel a principů, které určují strukturu vět a frází v jazyce.

-->