Slovník pojmů

Syllogismus - Logický argument, který se skládá ze dvou premis a závěru.

-->