Slovník pojmů

Strawman - Záměrné zjednodušení nebo zkreslení argumentu protistrany, aby byl snadno zpochybnitelný.

-->