Slovník pojmů

Storytelling - Technika sdílení informací prostřednictvím vyprávění příběhu, zvyšuje zapamatovatelno

-->