Slovník pojmů

Semantika - Studium významu slov, frází a vět v jazyce.

-->