Slovník pojmů

Selektivní pozornost - Proces, při kterém jedinec věnuje pozornost pouze určitým informacím, zatímco

-->