Slovník pojmů

Sebereflexe - Proces zhodnocení vlastního chování, myšlenek a emocí v kontextu komunikace.