Slovník pojmů

Reframe - Změna způsobu, jakým je informace nebo situace vnímána, často s cílem změnit emocionální r

-->