Slovník pojmů

Rámcování - Prezentace informací z určitého úhlu či perspektivy, ovlivňuje vnímání.

-->