Slovník pojmů

Publikum - Osoby, kterým je sdělení určeno, mohou mít různé znalosti, zájmy a potřeby.

-->