Slovník pojmů

Proxemika - Studium vztahu mezi lidmi a jejich použitím prostoru v komunikaci.