Slovník pojmů

Pragmatika - Studium, jak kontext a situace ovlivňují význam a interpretaci sdělení.

-->