Slovník pojmů

Parafraze - Přeformulování sdělení do vlastních slov, aby bylo lépe porozuměno.

-->