Slovník pojmů

Neverbální komunikace - Přenos informací prostřednictvím tělesných signálů a jazyka.

-->