Slovník pojmů

Mediace - Proces, při kterém třetí strana pomáhá řešit konflikty nebo neshody mezi jednotlivci.

-->