Slovník pojmů

Manipulace - Záměrné ovlivňování názorů či chování druhých, často nepřímými či neetickými prostředky

-->