Slovník pojmů

Lidská interakce - Proces komunikace a interakce mezi jednotlivci, zahrnuje verbální a neverbální pr

-->