Slovník pojmů

Kontext - Okolnosti nebo situace, ve kterých se komunikace odehrává, ovlivňuje význam a interpretaci