Slovník pojmů

Komunikační šum - Faktory, které ztěžují přenos nebo porozumění sdělení.

-->