Slovník pojmů

Komunikační strategie - Plán nebo metoda použitá k dosažení určitého cíle nebo účelu v komunikaci.

-->