Slovník pojmů

Komunikační kompetence - Schopnost účinně a vhodně komunikovat v různých situacích a s různými lidmi

-->