Slovník pojmů

Komunikační etiketa - Soubor pravidel a zásad, které řídí slušné a respektující chování v komunikaci

-->