Slovník pojmů

Komunikační bariéra - Faktory, které brání efektivní komunikaci a porozumění sdělení.

-->