Slovník pojmů

Komunikace - Proces přenosu informací, názorů a emocí mezi jednotlivci.

-->