Slovník pojmů

Jazyková bariéra - Obtíže v komunikaci způsobené rozdíly v jazyce, dialektu nebo slangových výrazech

-->