Slovník pojmů

Ironie - Vyjádření opaku skutečného významu, často s humorným nebo kritickým účelem.

-->