Slovník pojmů

Intonace - Změny tónu hlasu během řeči, ovlivňuje emocionální význam sdělení.

-->