Slovník pojmů

Interpretace - Proces porozumění a dávání smyslu sdělení, může být subjektivní.

-->