Slovník pojmů

Halo efekt - Tendence přisuzovat jedinci pozitivní nebo negativní vlastnosti na základě jednoho aspe

-->