Slovník pojmů

Groupthink - Fenomén, kdy skupina dospívá k rozhodnutí založenému na konformitě, nikoli na kritickém

-->