Slovník pojmů

Gestikulace - Pohyby rukou a paží používané k doplnění nebo zdůraznění slovního sdělení.

-->