Slovník pojmů

False dilemma - Prezentace pouze dvou možností, když ve skutečnosti existuje více alternativ.

-->