Slovník pojmů

Externí monolog - Vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a emocí nahlas, často s cílem sdílet je s d

-->