Slovník pojmů

Eufemismus - Mírnější nebo méně přímý výraz pro vyjádření nepříjemného či tabuizovaného tématu.

-->