Slovník pojmů

Ethos - Důvěryhodnost a autorita řečníka, důležitá pro přesvědčení.

-->