Slovník pojmů

Elevator pitch - Krátká, stručná prezentace nápadu, produktu nebo služby, trvající zhruba 20-30 seku

-->