Slovník pojmů

Dikce - Volba slov a způsob, jakým jsou vyslovována, ovlivňuje dojem na posluchače.

-->