Slovník pojmů

Confirmation bias - Tendence hledat, interpretovat a pamatovat si informace tak, aby potvrzovaly naš

-->