Slovník pojmů

Chronemika - Studium vlivu času na komunikaci, např. načasování, pauzy či rychlost řeči.

-->