Slovník pojmů

Brainstorming - Skupinová činnost zaměřená na generování co nejvíce nápadů či řešení problému.