Slovník pojmů

Autenticita - Upřímnost a pravdivost v komunikaci, která zvyšuje důvěryhodnost a empatii.

-->