Slovník pojmů

Analogie - Porovnání dvou věcí s cílem vysvětlit nebo zdůraznit určitý aspekt.