Slovník pojmů

Ad populum - Argument založený na oblíbenosti či široké veřejné podpoře, nikoli na logických důkazec

-->