Slovník pojmů

Ad hominem - Argument zaměřený na osobu, ne na její názory nebo argumenty.

-->