Klišé - Fráze či myšlenka opakovaně používaná natolik, že ztrácí svou původní hodnotu.

Číst dál

Metafora - Přenesení významu z jednoho pojmu na druhý pro ilustraci.

Číst dál

Analogie - Porovnání dvou věcí s cílem vysvětlit nebo zdůraznit určitý aspekt.

Číst dál

Ironie - Vyjádření opaku skutečného významu, často s humorným nebo kritickým účelem.

Číst dál

Paradox - Zdánlivě protichůdný nebo nesmyslný výrok, který může obsahovat pravdu.

Číst dál

Řečnická otázka - Otázka, na kterou není vyžadována odpověď, použita pro zdůraznění.

Číst dál

Repetice - Opakování slov nebo frází pro zdůraznění myšlenky.

Číst dál

Trikolón - Série tří paralelních slov, frází nebo konstrukcí pro silný efekt.

Číst dál

Aluze - Nepřímý odkaz na osobu, místo nebo událost, často z literatury či historie.

Číst dál

Eufemismus - Mírnější nebo méně přímý výraz pro vyjádření nepříjemného či tabuizovaného tématu.

Číst dál


načítám další položky ...